Open projectmap

Basis | Waarom | Hoe werkt het | Hoe te gebruiken | Voorbeelden

Projecten overzien is lastig. Overzicht krijgen en informatie vinden is, voor iedereen die niet tot het projectteam behoort, vaak een tijdrovende of onmogelijke activiteit.

Ontdek de open projectmap


Quick map

Kleinste projectoverzicht ter wereld.
Direct de projectstatus overzien.

Open projectmap kleinste projectoverzicht ter wereld

Linkt direct naar

Open projectmap

Volledig projectoverzicht, van agendering tot archivering.
Geschikt voor alle vakgebieden.

Linkt direct naar

Verantwoording & Interactie

Samenvatting per hoofdactiviteit.
Focus op participatie.

Doel open projectmap is samenvatten hoofdactiviteiten als basis voor participatie en interactie

Waarom de open projectmap

Projecten overzien is lastig. We hebben vaak te maken met:

  • te veel informatie (ongeordende bestanden en zoekresultaten)
  • te weinig informatie (geen toegang tot bestanden)
  • verschillende vaktermen voor eenzelfde hoofdactiviteit
  • meerdere wisselingen van projectteam

Door het gebrek aan goed overzicht ontstaan onduidelijkheid en inefficiëntie bij projectuitvoering, participatie, kenniswerk en samenwerking.

De open projectmap is bedoeld om projectinformatie gestandaardiseerd te ordenen en snel vindbaar en inzichtelijk te maken voor alle belanghebbenden en geïnteresseerden.

De open projectmap sluit aan bij veel in de praktijk gebruikte hoofdactiviteiten en documenten.


Hoe werkt het

Bewezen projectstappen

De open projectmap is een gestandaardiseerd overzicht van veel voorkomende stadia en onderdelen in projecten, weergegeven op volgorde van efficiënt werken en constructieve besluitvorming.

6 projectfasen/-stadia
Initiatie
Definitie
Ontwerp
Ontwikkeling of Inkoop
Realisatie
Gebruiken en Beheren

4 stappen per fase/stadium
Coördineren (plan)
Opbouwen (do)
Vastleggen (check)
Transformeren (act)

hoofdlijnen – detaillering
Eerst hoofdlijnen vaststellen,
daarna detaillering uitwerken

2 hoofdroutes
Traditionele projectuitvoering
Iteratieve (agile) projectuitvoering

Voorbeeld hoofdroutes

Één taal

Vakgebieden, organisaties en projectmanagement gebruiken vaak uiteenlopende (management)taal voor dezelfde activiteiten en documenten. De open projectmap koppelt deze taal aan veel voorkomende hoofdactiviteiten en begrijpelijk Nederlands.

Basisopbouw

Basisopbouw open projectmap
Basisopbouw open projectmap

Voorbeeld 1

Basisopbouw open projectmap
Basisopbouw open projectmap

Voorbeeld 2

Basisopbouw open projectmap
Basisopbouw open projectmap

Klik hier voor een volledig overzicht van alle benamingen per hoofdactiviteit.

Focus op hoofdzaken

Projecten omvatten veel losse bestanden zoals correspondentie, afbeeldingen, tabellen en andere documentatie. Deze veelheid aan versnipperde informatie maakt projecten onoverzichtelijk en kenniswerk tijdrovend en inefficiënt.

Een hoofddoel van de open projectmap is om hoofdzaken en ruis te filteren – door met 1 (max. 2) hoofddocumenten per projectonderdeel te werken. Deze hoofddocumenten kunnen zijn:

Besluitdocumenten
(officiële afronding van hoofdactiviteiten)
Verslaglegging
(verantwoording van hoofdactiviteiten)
Werkdocumenten
(conceptversies in uitvoering of ‘open voor input’)

Kleuren

De open projectmap werkt met kleuren om sneller inzicht te krijgen in de status van projecten.

Hoe te gebruiken

Uitleg hoe de open projectmap te gebruiken inclusief vroegtijdige participatie

De open projectmap wordt samengesteld door het projectteam.
Elke hoofdactiviteit wordt voorzien van een link naar een verslag of besluitdocument.
Het projectteam koppelt naar alle belanghebbenden terug hoe hun input en feedback is verwerkt.
Duidelijk wordt aangegeven wanneer en hoe participatie wordt uitgevoerd.

Voorbeelden

Bouw & Infra

Projectoverzicht bouw & infra projecten participatie projectmanagement

Inkoop product/dienst

projectoverzicht inkoop participatie project projectmanagement

IT waterval

projectoverzicht it waterval projecten participatie projectmanagement

IT agile

projectoverzicht it waterval projecten participatie projectmanagement

Meer voorbeelden

Omgevingswet

Een grote innovatie in onze democratie is de nieuwe omgevingswet, welke ingaat per 1-1-2021. De nieuwe wet verplicht vroegtijdige participatie bij ruimtelijke projecten.

De open projectmap sluit naadloos aan bij de omgevingswet.

Participatie in
de omgevingswet

infographic participtie in omgevingswet overzicht

Download:: PDFPNG

Omgevingswet in
de open projectmap

Projectoverzicht participatie project omgevingswet voornemen voorkeursbesluit voorkeursbeslissing plan-mer-project-mer projectbesluit

Download: DOCXPDFPNG

Geef feedback