Open projectmap

Waarom | Basis | Hoe werkt het | Hoe te gebruiken | Voorbeelden

Test een nieuwe standaard voor projectcommunicatie

Start uw organisatie een nieuw project. Begin dan met het invullen van de OpenProjectMap. De map helpt om projecten goed inzichtelijk te krijgen inzake aanpak, doorlooptijden en mogelijkheden voor participatie en online samenwerking.

Tijdens het project ondersteunt de OpenProjectMap belanghebbenden en kenniswerkers met projectoverzicht en het snel vinden van (beslis)documenten.

Download een template | Advies en ondersteuning

Snel projecten overzien korte samenvattingen inwonersparticipatie burgerparticipatie open innovatie cocreatie multi-stakeholderparticipatie participatiesamenleving transparantie democratie kenniseconomie vernieuwen organisatie

Waarom de open projectmap

Projecten overzien is lastig. We hebben vaak te maken met:

onvoldoende projectoverzicht
losse bestanden
geen toegang tot bestanden
sterk uiteenlopend taalgebruik
lange doorlooptijden van projecten

Doordat projecten vaak lastig zijn te overzien ontstaan onduidelijkheid en inefficiëntie bij kenniswerk, participatie en samenwerking.

De open projectmap is bedoeld om projectinformatie gestandaardiseerd te ordenen en snel vindbaar en inzichtelijk te maken voor alle belanghebbenden en geïnteresseerden.

De open projectmap sluit aan bij veel in de praktijk gebruikte hoofdactiviteiten en documenten.


Snel projecten overzien.
Voor iedereen.

Korte samenvattingen

Uitleg belangrijke projectonderdelen.
Makkelijk en snel inzicht in een project.

Open project korte samenvattingen om snel projecten te overzien inwonersparticipatie burgerparticipatie open innovatie cocreatie multi-stakeholderparticipatie participatiesamenleving

Micro projectoverzicht

Kleinste projectoverzicht ter wereld.
Direct de projectstatus overzien.

Kleinste projectoverzicht ter wereld innovatie project projectmanagement projectcommunicatie

Universele roadmap

Volledig projectoverzicht, van agendering tot realisering.
Geschikt voor elk project en elk vakgebied.

Traditionele projectstappen

Open projectmap traditioneel conventioneel waterval transparantie participatie burgerparticipatie inwonersparticipatie multi-stakeholderparticipatie open innovatie

Iteratieve (agile) projectstappen

Open projectmap agile iteratief transparantie participatie medewerkersparticipatie co-creatie multi-stakeholderparticipatie open innovatie

Focus op hoofdzaken

Losse bestanden zoals correspondentie, afbeeldingen, tabellen en andere documentatie. Deze veelheid aan versnipperde informatie maakt projecten onoverzichtelijk en kenniswerk tijdrovend en inefficiënt.

Een hoofddoel van de open projectmap is om hoofdzaken en ruis te filteren – door met 1 (max. 2) hoofddocumenten per projectonderdeel te werken. Deze hoofddocumenten kunnen zijn:

Besluitdocumenten
(officiële afronding van hoofdactiviteiten)
Verslaglegging
(verantwoording van hoofdactiviteiten)
Werkdocumenten
(conceptversies in uitvoering of ‘open voor input’)


Hoe werkt het

Bewezen projectstappen

De open projectmap is een gestandaardiseerd overzicht van veel voorkomende stadia en onderdelen in projecten, weergegeven op volgorde van efficiënt werken en constructieve besluitvorming.

6 projectfasen/-stadia
Initiatie
Definitie
Ontwerp
Ontwikkeling of Inkoop
Realisatie
Gebruiken en Beheren

4 stappen per fase/stadium
Coördineren (plan)
Opbouwen (do)
Vastleggen (check)
Transformeren (act)

hoofdlijnen – detaillering
Eerst hoofdlijnen vaststellen,
daarna detaillering uitwerken

2 hoofdroutes
Traditionele projectuitvoering
Iteratieve (agile) projectuitvoering

Voorbeeld hoofdroutes

Één taal

Vakgebieden, organisaties en projectmanagement gebruiken vaak uiteenlopende (management)taal voor dezelfde activiteiten en documenten. De open projectmap koppelt deze taal aan veel voorkomende hoofdactiviteiten en begrijpelijk Nederlands.

Basisopbouw

Basisopbouw open projectmap
Basisopbouw open projectmap

Voorbeeld 1

Basisopbouw open projectmap
Basisopbouw open projectmap

Voorbeeld 2

Basisopbouw open projectmap
Basisopbouw open projectmap

Klik hier voor een volledig overzicht van alle benamingen per hoofdactiviteit.

Kleuren

De open projectmap werkt met kleuren om sneller inzicht te krijgen in de status van projecten.


Hoe te gebruiken

Uitleg hoe de open projectmap te gebruiken inclusief vroegtijdige participatie

De open projectmap wordt samengesteld door het projectteam.

Elke hoofdactiviteit wordt voorzien van een link naar een verslaglegging, een besluitdocument, een overzichtspagina met werk in uitvoering of een (blog)pagina waar men input kan geven via de comments.

Het projectteam koppelt naar alle belanghebbenden terug hoe hun input en feedback is verwerkt. En, via een nieuwsbrief, hoe de voortgang van het project verloopt.

Duidelijk wordt aangegeven wanneer en hoe participatie wordt uitgevoerd.


Voorbeelden

Bouw & Infra

Projectoverzicht bouw & infra projecten participatie projectmanagement

Inkoop product/dienst

projectoverzicht inkoop participatie project projectmanagement

IT waterval

projectoverzicht it waterval projecten participatie projectmanagement

IT agile

projectoverzicht it waterval projecten participatie projectmanagement

Meer voorbeelden


Omgevingswet

Een grote innovatie in onze democratie is de nieuwe omgevingswet, welke ingaat per 1-1-2022. De nieuwe wet verplicht vroegtijdige participatie bij ruimtelijke projecten.

De open projectmap sluit naadloos aan bij de omgevingswet.

Participatie in
de omgevingswet

infographic participtie in omgevingswet overzicht

Lees verder

Download:: PDFPNG

Omgevingswet in
de open projectmap

Projectoverzicht participatie project omgevingswet voornemen voorkeursbesluit voorkeursbeslissing plan-mer-project-mer projectbesluit

Download: DOCXPDFPNG

Handige canvassen

Voor brainstorming en lange termijnplanning.
Handmatig en digitaal.

OpenProjectCanvas voor brainstorm en lange termijnplanning handmatig en digitaal
OpenProjectCanvas voor brainstorm en lange termijnplanning handmatig en digitaal

Geef feedback