Tools

Open projectmap

Open projectmap traditioneel conventioneel waterval transparantie participatie burgerparticipatie inwonersparticipatie multi-stakeholderparticipatie open innovatie

Projectoverzicht van agendering tot archivering

Open procesmap

Stappenplan voor serieuze participatieprocessen

Open projecten protocol

Open projecten protocol behoorlijke participatie burgerparticipatie inwonersparticipatie multi-stakeholderparticipatie open innovatie

Kwaliteitsrichtlijn voor open projectuitvoering

Startopdracht

Nieuwe projecten op nieuwe wijze uitvoeren