Tools

Open projectmap

Open projectmap traditioneel conventioneel waterval transparantie participatie burgerparticipatie inwonersparticipatie multi-stakeholderparticipatie open innovatie

Projectoverzicht van agendering tot archivering

Open procesmap

Stappenplan voor serieuze participatieprocessen

Open projecten protocol

Open projecten protocol behoorlijke participatie burgerparticipatie inwonersparticipatie multi-stakeholderparticipatie open innovatie

Kwaliteitsrichtlijn voor open projectuitvoering

Inspraaktabel

Inspraaktabel overzicht van openbare inspraak voor burgurs en andere belanghebbenden participatie transparantie gemeente provincie rijk twedekaber

Overzicht openbare inspraak voor burgers e.a.