Participatie in de omgevingswet

De omgevingswet is een belangrijke innovatie in onze democratie. De nieuwe wet verplicht vroegtijdige participatie bij bouw en infra-projecten door overheden.

Het doel van de omgevingswet is om bouw- en infraprojecten sneller en beter te realiseren (door 1. verregaande vereenvoudiging van het stelsel van wetgeving en 2. voorkomen van herziening van plannen en lange gerechtelijke procedures),

De omgevingswet gaat in op 1-1-2021. Rijksoverheden, provincies, gemeenten en waterschappen zijn druk bezig met de implementatie van de wet vanwege de grote impact op bestaande processen, denkwijze en cultuur in organisaties

Omgevingswet in de open projectmap

De open projectmap geeft de uitvoering van bouw- en infraprojecten overeenkomstig de nieuwe omgevingswet (en huidige MIRT-richtlijnen) in compacte vorm weer. Alle besluitdocumenten worden op volgorde van ontwikkeling weergegeven en toegankelijk gemaakt. Zie afbeelding.

omgevingswet vertaald naar open project map projectoverzicht overzicht voornemen verkenning voorkeursbeslissing voorkeursbesluit projectbesluit mirt

De open projectmap maakt projecten overeenkomstig de omgevingswet direct inzichtelijk en toegankelijk voor alle belanghebbenden en geïnteresseerden zoals:

  • bestuurders en volksvertegenwoordigers
  • kenniswerkers en projectmedewerkers
  • burgers en bedrijfsleven

De voordelen van de open projectmap zijn:

  • Volledig projectoverzicht, van agendering tot archivering
  • Snel vinden en inzien van besluitdocumenten
  • Eenvoudig te integreren in bestaande werkvormen en systemen

De open projectmap is hier te downloaden.

Tip

De uitgangspunten voor vroegtijdige participatie in de omgevingswet zijn evengoed toe te passen voor interne projecten bij organisaties. Dit heeft de volgende voordelen:

  1. Medewerkers leren uit eigen ervaring hoe vroegtijdige participatie werkt in de praktijk.
  2. Bottlenecks in projecten en de organisatie worden sneller zichtbaar.
  3. De organisatie innoveert sneller en beter.

Hoe? Voeg het open projecten protocol toe aan de opdracht voor nieuwe interne projecten voor huisvesting, IT, procesvernieuwing e..d.

Tot slot

De nieuwe omgevingswet gaat de werkwijze van overheden fundamenteel veranderen. De wet geeft concrete invulling aan de stap naar open overheid. Het zal hoogstwaarschijnlijk niet snel gaan, maar een grote nieuwe stap in de vernieuwing van de democratie wordt gezet.

Plaats een reactie