Start een open project

Vernieuw uw organisatie

Open projecten doorbreken traditionele werkvormen, maken kennis op alle nivo’s in uw organisatie toegankelijk en helpen uw organisatie beter en sneller te innoveren.

Helemaal aan het begin van nieuwe projecten is er veel ruimte om een bestaande werkwijze enigszins aan te passen. Experimenteer met vroegtijdige participatie. Benut de kennis en expertise van de werkvloer e.a. Leer. Start open (interne) projecten.

Hoe meer medewerkers en andere belanghebbenden zich gezien en gehoord voelen, hoe meer en beter mensen zich betrokken voelen bij uw organisatie.

Hoe? Maak bij nieuwe projecten de OpenProjectMap en/of het Open Projecten Protocol onderdeel van een projectstart-up.

Open projecten zijn een investering in sociale innovatie die zich blijft terugbetalen.


Versterk de democratie

Wat zijn de democratie en participatiesamenleving waard als informatie vinden over projecten van (semi-)overheden een tijdrovende of onmogelijke activiteit is?

Vroegtijdige participatie bij grote infra- en stadsprojecten wordt per 1-12-2022 verplicht volgens de Omgevingswet. Omdat het betere projecten en resultaten oplevert.

Tot op heden bestaat er nog geen wetgeving voor burgerparticipatie. Desondanks maakt deze democratische vernieuwing onderdeel uit van vrijwel elk gemeentelijk coalitieakkoord.

Vroegtijdige participatie en een overzichtelijke informatievoorziening zijn echter lang niet altijd gewaarborgd in (nota’s voor) burgerparticipatieprocessen. Het is aan wethouders, gemeenteraden e.d. om een eind te maken aan deze belemmeringen en ergernissen.

Hoe? Maak bij nieuwe projecten de OpenProjectMap en/of het Open Projecten Protocol (via een motie o.g.) onderdeel van projectopdrachten.

Open projecten zijn een eenvoudige investering om de democratie duurzaam te versterken.


Stimuleer de kenniseconomie

Belangrijke aanjagers van innovatie en kenniseconomie zijn ontmoeting, netwerking, kennis delen en kruisbestuiving. Waarom worden projecten van (semi-)overheden hierop niet ingericht?

Overheden en zelfstandige bestuursorganisaties zijn een belangrijke spil in vele projecten. Desondanks staan het faciliteren en stimuleren van ontmoeting, netwerking, kennis delen en kruisbestuiving vaak op een laag pitje.

Investeren in open projecten maakt van (semi-)overheidsprojecten nieuwe aanjagers van innovatie en kenniseconomie. Zodat Nederland haar toppositie in de internationale kenniseconomie behoudt en versterkt.

Hoe? Maak bij nieuwe projecten de OpenProjectMap en/of het Open Projecten Protocol (via een motie o.g.) onderdeel van projectopdrachten.

Open projecten zijn een eenvoudige investering om ontmoeting, netwerking, (online) kennis delen en kruisbestuiving aan te jagen.


Leren door doen

Bestuurders, volksvertegenwoordigers en innovators kom in actie. Leer wat meer openheid doet (met de cultuur) in uw organisatie. Experimenteer. Leer door doen. Begin bij het volgende nieuwe project.

1 open project = innovatie

10 open projecten = leertraject

20+ open projecten = opstap naar Organistatie 3.0+