Direct starten met vernieuwing van de democratie. Lees hoe.

De democratie versterken en gelijkertijd de kenniseconomie stimuleren, lokaal en nationaal? Het open projecten protocol maakt het mogelijk om direct hiermee te starten.

De praktijk leert dat het vernieuwen van de democratie vaker een bottom-up proces is dan een top-down activiteit. Voorbeeld: Voor burgerparticipatie bestaat geen wetgeving. Desondanks zijn veel lokale overheidsinstanties hiermee bezig.

Op lokaal nivo bepalen wethouders en gemeenteraden de wijze hoe en de kwaliteitsrichtlijn waarmee overheidsprojecten worden uitgevoerd. Vaak liggen beloftes in verkiezingsprogramma’s hieraan ten grondslag.

Veel gemeenten gebruiken een nota burgerparticipatie als kwaliteitsrichtlijn om nieuwe overheidsprojecten op nieuwe wijze uit te voeren. Deze nota’s zijn veelal niet gericht op volledige participatie en continue kennis delen. Er is nog volop ruimte voor verbetering en innovatie.

Het open project protocol is zo’n innovatie. Deze kwaliteitsrichtlijn (1 A4-tje, zie afbeelding) maakt het mogelijk om overheidsprojecten op een openbare, interactieve en transparante wijze uit te voeren. Het open projecten protocol maakt open innovatie van burgerparticipatie.

De doelen en voordelen van het open projecten protocol zijn:

  1. Versterken van de positie van burgers / eindgebruikers
  2. Vroegtijdig informeren en betrekken van alle belanghebbenden
  3. Geen ingrepen in bestaande organisatiestructuren
  4. Veilig beginnen, stapsgewijs leren om op nieuwe wijze te werken
  5. Werkwijze is grotendeels reeds bekend van burgerparticipatie
  6. Duidelijke projectopbouw en projectvoortgang
  7. Niet-nuttige projecten worden sneller gestopt (grote besparing van tijd en geld)
  8. Beter delen en hergebruiken van kennis
  9. Toepasbaar bij interne en externe projecten
  10. Aanjagen van innovatie en kenniseconomie

Het aanjagen van innovatie en kenniseconomie is een even zo belangrijk doel van het open projecten protocol als het versterken van de democratie. Een stad die veel open projecten uitvoert versterkt krachtig de lokale kenniseconomie door breed ontmoeting, netwerking, kennis delen en kruisbestuiving te stimuleren en faciliteren.

En, stel je voor, in een land waar alle (semi)overheden stapsgewijs open projecten gaan uitvoeren komt er een enorm potentiaal aan ontmoeting, kennis en kruisbestuiving in beweging. Nederland kan hierdoor haar toppositie in de internationale kenniseconomie behouden en versterken.

Voorbeeld: Nederland kan bijv. China niet verslaan door goedkope technologische productie, maar wel door betere en duurzame maatschappelijke en economische toepassing van technologie en kennis. Hierom draait innovatie, kenniseconomie en vooruitgang. Het open projecten protocol kan Nederland helpen deze sprong te maken.

Het open projecten protocol vraagt bestuurders, volksvertegenwoordigers en organisaties om te springen. Bij elk project opnieuw (het duurt nog wel even voordat open projecten en open innovatie verplicht worden gesteld via wetgeving). Bij elk nieuw project is een kwaliteitsrichtlijn als het open projecten protocol nodig om innovatie bij en door de overheid te stimuleren.

Het open project protocol is een innovatie die stapsgewijs bij nieuwe projecten kan worden ingevoerd. Wethouders, gemeenteraden en andere bestuurders en volksvertegenwoordigingen kunnen dat direct doen door één regel aan de opdracht voor nieuwe projecten toe te voegen, voorbeeld:

“Projectuitvoering overeenkomstig het open projecten protocol

Heren en dames bestuurders en volksvertegenwoordigers, één regel toevoegen aan opdrachten voor nieuwe projecten. Makkelijker en goedkoper kan innovatie bij en door de overheid niet worden geïnitieerd en gestimuleerd!

Het open projecten protocol is hier te downloaden.

Dit artikels is tevens gepubliceerd op LinkedIn.

Plaats een reactie