De voordelen van een open projectaanpak

Veranderen is moeilijk: 70% mislukt, kost ook nog geld en tijd, frustreert en oogst verandermoeheid. Dit is de conclusie van de Nationale Benchmark Organisatie Verandervermogen 2018.

De benchmark noemt als reden voor het mislukken van verandering in organisaties: “Met name gebrek aan organisatie breed draagvlak, omdat lang niet alle neuzen – van leidinggevenden tot uitvoerenden – in dezelfde richting wijzen en omdat medewerkers onvoldoende serieus worden genomen. Dit leidt tot misverstanden en onbegrepen en verkeerd uitgelegde keuzes.”

Een open projectaanpak kan bovengenoemde knelpunten helpen voorkomen. Een open aanpak begint met een brede stakeholderanalyse. Van leidinggevende tot stagiair worden alle belanghebbenden gevraagd om input en meningen. Zegt een meerderheid “het project is niet nodig”, dan kan veel tijd en geld worden bespaart en/of een brede dialoog is gewenst.

Zegt een meerderheid “ja” tegen het project dan volgt het opstellen van een situatieanalyse of businesscase waarbij alle medewerkers worden betrokken. Door deze open aanpak wordt de gehele organisatie vroegtijdig geïnformeerd over het project. Gelijkertijd kunnen leidinggevenden en medewerkers nadenken over definitieve projectdoelen en wat de eigen ideeën en wensen voor het project zijn.

Een nieuwe consultatie van leidinggevenden en medewerkers volgt. Alle ideeën en wensen worden samengevat in een document dat de ontwerpeisen op hoofdlijnen beschrijft. Is een meerderheid het hiermee eens dan worden deze ontwerpeisen gezamenlijk uitgewerkt tot een programma van eisen. Op basis van deze eisen ontwerpt men een product of dienst, of koopt deze in.

Conclusie: Een open projectaanpak zorgt ervoor dat leidinggevenden en medewerkers beter geïnformeerd zijn over een project. En doordat er meer draagvlak is wordt de slagingskans van een project fors vergroot.

De open projectmap ondersteunt bovenstaande open aanpak. Zowel conventionele (waterval) en iteratieve (agile) projectuitvoering worden hierbij op overzichtelijke wijze inzichtelijk gemaakt.

Voor meer informatie zie: http://openprojectmap.org/

Dit artikel is tevens gepubliceerd op LinkedIn.

Plaats een reactie