Dag wet open overheid, hallo open projecten protocol

nderzoeksjournalisten wijzen de Wet Open Overheid af. Ondersteunt door de NOS en andere grote media hebben ze een brandbrief geschreven om de Tweede Kamer te overtuigen de aangepaste en sterk afgezwakte wet niet aan te nemen.

De achterkamertjes in Den Haag hebben opnieuw hun doel bereikt: geen transparantie, geen vernieuwing van de democratie. Het blijkt opnieuw, vernieuwing van bovenaf duurt eindeloos lang. De huidige wet openbaarheid van bestuur is bijna 30 jaar oud.

Vernieuwing van onderaf is evenwel volop in beweging. Het bekendste voorbeeld is burgerparticipatie: hiervoor is geen wetgeving, desondanks is elke gemeente ermee bezig. Burgerparticipatie werkt, meedenken in veelal de ontwerpfase leidt tot beter beleid en betere projecten.

De volgende stap na burgerparticipatie zijn open projecten. Projecten waarbij alle belanghebbenden, inclusief burgers, kenniswerkers en vrije markt, vanaf de initiatie- of definitiefase tot de gebruiks- en beheerfase worden betrokken.

Open projecten versterken de democratie en stimuleren de kenniseconomie. Groot voordeel is dat ze met kleine aanpassingen aan de bestaande werkwijze van overheden zijn te realiseren. Dure investeringen en uitgebreide verandertrajecten zijn niet nodig.

1 open project is innovatie, 10 open projecten is een leertraject, 30+ open projecten leiden tot een fundamentele vernieuwing van uw organisatie

De grootste investering voor open projecten is ‘lef’, oftewel het op een openbare. interactieve en transparante wijze durven uitvoeren van nieuwe projecten. Net als bij burgerparticipatie zijn er wethouders en gemeenteraden nodig die nieuwe kwaliteitsrichtlijnen voor projectuitvoering durven invoeren.

Het open projecten protocol is zo’n nieuwe kwaliteitsrichtlijn. Het omvat 1 A4-tje met daarop een korte uitleg, een model om projecten overzichtelijk in kaart te brengen en een infographic hoe projectstappen openbaar, interactief en transparant uit te voeren.

Het open projecten protocol ligt klaar voor gebruik. Het is aan wethouders en volksvertegenwoordigers om deze aanjager van innovatie verplichtend aan startopdrachten voor nieuwe overheidsprojecten te koppelen?

Een beetje lef en 1 regel tekst in de startopdracht voor nieuwe projecten is voldoende om een open project te starten. Welke wethouder, welke gemeente, welke organisatie durft te schrijven: “Projectuitvoering overeenkomstig het open projecten protocol“?

Samengevat, de wet open overheid mag dan sterk afgezwakt zijn. De initiatieven van onderop voor vernieuwing en meer openheid zijn niet te stoppen.

Erik Koopman, ontwerper open projecten protocol

#openoverheid #open #democratie #kenniseconomie #innovatie #openinnovatie #wethouder #gemeenteraad #vvd #cda #d66 #cu #gl #groenlinks #fvd #pvda #sp #pvv #50plus #pvdd #politiek #tweedekamer #woo #wetopenoverheid #doen #nu #ja

Dit artikel is tevens gepubliceerd op LinkedIn.

Plaats een reactie