Beter projecten overzien. Snel beslisdocumenten terugvinden.

Hoeveel tijd scheelt het u als u projecten kunt overzien met een paar muisklikken? Hoeveel beter begrijpt u projecten als u beslisdocumenten snel kunt vinden en teruglezen? Hoeveel efficiënter en effectiever kunt u hierdoor werken als bestuurder, projectmedewerker, kenniswerker of belanghebbende?

Wie gaat zoeken om documenten terug te vinden weet hoeveel tijd en ongenoegen dit kan kosten. Zoekresultaten afspeuren, in (lege) mappen kijken en documenten inzien die je niet zoekt. Blij en efficiënt wordt je er niet van. Voor beslisdocumenten bij projecten geldt hetzelfde. De open projectmap biedt een oplossing.

Projecten en beslisdocumenten lijken vaak heel verschillend, maar dat valt reuze mee als je door vaktaal, projectmanagementterminologie, trends en hypes kunt heenkijken. Het is als met auto’s, op straat lijken ze verschillend, maar de onderdelen komen in grote mate overeen. Zo werkt het bij projecten ook.

Elk project heeft vaste onderdelen zoals een begin, zaken waar het verstandig is om naar te kijken en beslismomenten (go / no go). Maar door drukke banen, belangenverstrengeling, terminologie en lange doorlooptijden van projecten is het overzicht snel verdwenen.

De open projectmap helpt om projecten snel en beter inzichtelijk te maken. Het biedt een compact overzicht van alle projectfasen, van initiatie tot gebruiken en beheren. Per projectfase worden in plan-do-check-act-volgorde de zaken beschreven waarvoor het verstandig is om naar te kijken en over te beslissen.

De 6×4 projectstappen in de open projectmap zijn voor elk project te gebruiken, ongeacht vakgebied. Elke project – conventioneel, agile of een combinatie hiervan – is via de open projectmap inzichtelijk te maken. Het doel van de 24 projectstappen wijzigt niet, de route door de open projectmap wel.

De open projectmap is eenvoudig toe te voegen als bijlage bij beslisdocumenten. Op de voorpagina’s van beslisdocumenten, en op projectwebpagina’s, is een ‘ quickmap’ te plaatsen die direct zichtbaar de status van het project of beslisdocument duidt.

De quickmap linkt naar de open projectmap, welke vervolgens de mogelijkheid biedt om door te klikken naar alle beslisdocumenten en projectstappen waaraan wordt gewerkt. Alle projectstappen en -activiteiten zijn direct toegankelijk om informatie, kennis en lessen toe te voegen.

Voorbeeld: Tijdens de analyse kunnen belangrijke ontwerpeisen zichtbaar worden. Door (toekomstige) beslisdocumenten open te stellen (status “open voor input”) is deze informatie snel toe te voegen en op te slaan als reminder.

Samengevat: de open projectmap helpt u en uw organisatie om snel, efficiënt en effectief te kunnen kenniswerken en beslissen. De open projectmap helpt u om projecten beter te overzien als bestuurder, projectmedewerker, kenniswerker of belanghebbende. Gebruik het!

De open projectmap is verkrijgbaar voor € 1.900, exclusief btw en begeleiding. Bestel hier of maak een afspraak voor uitleg en het maken van een voorbeeldproject passend bij uw organisatie.

#project #projecten #overzicht #snel #beter #efficient #effectief #organisatie #management #agile #innovatie #participatie #multi-stakeholderparticipatie #openinnovatie #nu

Dit artikel is tevens gepubliceerd op LinkedIn.

Plaats een reactie