OpenProjectMap verder vereenvoudigd

Wie de eerste keer de OpenProjectMap onder ogen krijgt zal moeite hebben om de roadmap met links naar beslisdocumenten en werk in uitvoering snel te overzien. Een eenvoudig overzicht met links naar samenvattingen van hoofdonderdelen van projecten lost het probleem op. Samenvattingen van hoofdonderdelen De OpenProjectMap splits hoofdonderdelen van projecten op in (voorbereiding), hoofdlijnen en … Meer lezen OpenProjectMap verder vereenvoudigd

Participatie in de omgevingswet

infographic participtie in omgevingswet overzicht

De omgevingswet is een belangrijke innovatie in onze democratie. De nieuwe wet verplicht vroegtijdige participatie bij bouw en infra-projecten door overheden. Het doel van de omgevingswet is om bouw- en infraprojecten sneller en beter te realiseren (door 1. verregaande vereenvoudiging van het stelsel van wetgeving en 2. voorkomen van herziening van plannen en lange gerechtelijke … Meer lezen Participatie in de omgevingswet

Stappenplan voor constructieve participatieprocessen

Open proces map open innovatie inwonersparticipatie burgerparticipatie participatie

Hoe voer je een participatieproces op een constructieve manier uit? Zodat gebruikers, burgers, medewerkers en andere belanghebbenden zich gehoord en serieus genomen voelen. De praktijk leert dat input ophalen bij belanghebbenden en deze achter gesloten deuren uitwerken tot een beslisdocument vaak leidt tot ongenoegen. Deelnemers zien hun eigen input onvoldoende terug en voelen zich te … Meer lezen Stappenplan voor constructieve participatieprocessen

Innovatietest

innovatietest democratie kenniseconomie

Korte innovatietest. Tel de keren dat u ja zegt. Versterken democratie    Meer participatie?    Meer transparantie?    Meer inspraak?    Nieuwe projecten op een nieuwe, meer open wijze uitvoeren? Stimuleren kenniseconomie    Meer kennis delen?    Meer netwerking?    Meer kruisbestuiving?    Nieuwe projecten op een nieuwe, meer open wijze uitvoeren? Vernieuwen overheid    Meer gericht op participatiesamenleving?    Meer faciliteren, minder regie?    Meer … Meer lezen Innovatietest

Beter projecten overzien. Snel beslisdocumenten terugvinden.

snel projecten overzien beter open innovatie burgerparticipatie inwonersparticipatie participatie

Hoeveel tijd scheelt het u als u projecten kunt overzien met een paar muisklikken? Hoeveel beter begrijpt u projecten als u beslisdocumenten snel kunt vinden en teruglezen? Hoeveel efficiënter en effectiever kunt u hierdoor werken als bestuurder, projectmedewerker, kenniswerker of belanghebbende? Wie gaat zoeken om documenten terug te vinden weet hoeveel tijd en ongenoegen dit … Meer lezen Beter projecten overzien. Snel beslisdocumenten terugvinden.

Direct starten met vernieuwing van de democratie. Lees hoe.

Oen projecten protocol kwaliteitsrichtlijn open innovatie inwonersparticipatie burgerparticipatie omgevingswet

De democratie versterken en gelijkertijd de kenniseconomie stimuleren, lokaal en nationaal? Het open projecten protocol maakt het mogelijk om direct hiermee te starten. De praktijk leert dat het vernieuwen van de democratie vaker een bottom-up proces is dan een top-down activiteit. Voorbeeld: Voor burgerparticipatie bestaat geen wetgeving. Desondanks zijn veel lokale overheidsinstanties hiermee bezig. Op … Meer lezen Direct starten met vernieuwing van de democratie. Lees hoe.

Dag wet open overheid, hallo open projecten protocol

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Ampelmann.svg

nderzoeksjournalisten wijzen de Wet Open Overheid af. Ondersteunt door de NOS en andere grote media hebben ze een brandbrief geschreven om de Tweede Kamer te overtuigen de aangepaste en sterk afgezwakte wet niet aan te nemen. De achterkamertjes in Den Haag hebben opnieuw hun doel bereikt: geen transparantie, geen vernieuwing van de democratie. Het blijkt … Meer lezen Dag wet open overheid, hallo open projecten protocol

De voordelen van een open projectaanpak

Veranderen is moeilijk: 70% mislukt, kost ook nog geld en tijd, frustreert en oogst verandermoeheid. Dit is de conclusie van de Nationale Benchmark Organisatie Verandervermogen 2018. De benchmark noemt als reden voor het mislukken van verandering in organisaties: “Met name gebrek aan organisatie breed draagvlak, omdat lang niet alle neuzen – van leidinggevenden tot uitvoerenden … Meer lezen De voordelen van een open projectaanpak