door

Beter inzicht in projecten

Open projectmap traditioneel conventioneel waterval transparantie participatie burgerparticipatie inwonersparticipatie multi-stakeholderparticipatie open innovatie

Open projectmap
Projectoverzicht van agendering tot archivering

Lees verder | Download

Behoorlijke participatie

Open procesmap
Stappenplan voor serieuze participatieprocessen

Lees verder | Download

Duidelijke kwaliteitsrichtlijn

Open projecten protocol behoorlijke participatie burgerparticipatie inwonersparticipatie multi-stakeholderparticipatie open innovatie

Open projecten protocol
Kwaliteitsrichtlijn voor open projectuitvoering

Lees verder | Download

Direct starten

Concrete projectopdrachten
Nieuwe projecten op nieuwe wijze uitvoeren

Lees verder


Innoveer

Vernieuw uw organisatie

Open projecten doorbreken traditionele werkvormen, maken kennis op alle nivo’s in uw organisatie toegankelijk en helpen uw organisatie beter en sneller te innoveren.

Helemaal aan het begin van nieuwe projecten is er veel ruimte om een bestaande werkwijze enigszins aan te passen. Experimenteer. Leer. Start met open (interne) projecten.

Hoe meer medewerkers en andere belanghebbenden zich gezien en gehoord voelen, hoe meer en beter mensen zich betrokken voelen bij uw organisatie.

Open projecten zijn een investering in sociale innovatie die zich blijft terugbetalen.

Direct starten


Versterk de democratie

Wat zijn de democratie en participatiesamenleving waard als informatie vinden over projecten van (semi-)overheden een tijdrovende of onmogelijke activiteit is?

Voor burgerparticipatie bestaat geen wetgeving. Desondanks staat deze democratische vernieuwing in elk gemeentelijk coalitieakkoord. Omdat het betere projecten en resultaten oplevert.

Open projecten zijn een upgrade van de huidige werkvormen en vaak onoverzichtelijke informatievoorziening bij burgerparticipatie. Het is aan wethouders, gemeenteraden e.d. om deze vernieuwing te borgen in projectopdrachten.

Open projecten zijn een investering om de democratie duurzaam te versterken.

Direct starten


Stimuleer de kenniseconomie

Belangrijke aanjagers van innovatie en kenniseconomie zijn ontmoeting, netwerking, kennis delen en kruisbestuiving. Waarom worden projecten van (semi-)overheden hierop niet ingericht?

Overheden en zelfstandige bestuursorganisaties zijn een belangrijke spil in vele projecten. Desondanks staan het faciliteren en stimuleren van ontmoeting, netwerking, kennis delen en kruisbestuiving vaak op een laag pitje.

Investeren in open projecten maakt van (semi-)overheidsprojecten nieuwe aanjagers van innovatie en kenniseconomie. Zodat Nederland haar positie in de internationale kenniseconomie behoudt en versterkt.

Direct starten